آمورش حرفه ای مهارت پشم چینی

یکی از خدمات مرکز اصلاح نژاد، بهداشت و خدمات دامپزشکی دکتر گلابگیران، آموزش مهارت پشم چینی گوسفندان به دامداران و علاقه مندان به این حرفه می باشد. پشم چینی صنعتی گوسفندان مهارتی است که با یادگیری آن در مرکز اصلاح نژاد، بهداشت و خدمات دامپزشکی دکتر گلابگیران، دنیای جدیدی از کسب و کار به روی علاقه مندان گشوده خواهد شد.
مرکز اصلاح نژاد، بهداشت و خدمات دامپزشکی با بیش از 11 سال تجربه در زمینه پشم چینی صنعتی گوسفندان کشور، هم اکنون اقدام به آموزش دامداران و علاقه مندان به این مهارت تحت نظارت مربیان حرفه ای و کارآزموده می نماید.