یکی از خدمات بنیادی مرکز اصلاح نژاد، بهداشت و خدمات دامپزشکی دکتر گلابگیران عرضه مستقیم و بدون واسطه پشم گوسفندی است. این مرکز بصورت تخصصی و با دستگاه های صنعتی اقدام به پشم چینی دامهای سبک در کشور نموده و پس از سورت بندی و شستشو، برای عرضه به متقاضیان و حتی صادرات به کشورهای همسایه، اقدام می نماید.
Call Now Button