این مرکز در ادامه فعالیت های پشم چینی و در راستای کمک به دامداران اقدام به چیدن کرک شترسانان از قبیل لاما و آلپاکا و شتر های دو کوهانه و تک کوهانه می نماید.

در سال گذشته مرکز تخصصی بهداشت دام اقدام به چیدن ۳۵ نفر لاما و آلپاکا در استان تهران نموده است.

پشم چینی لاما و آلپاکا (شتر گوسفند)